Uvjeti korištenjaProdavatelj: Mirus-Tur d.o.o. Rovinj (poslovnica PC Universe).

Adresa: Gripole 2, 52210 Rovinj

Oib: 00940279322


Prema Zakonu o zaštiti potrošača webshop usluge mogu koristiti samo osobe starije od 18 godina.

Cijene artikla iskazane su Hrvatskim kunama (kn) sa pdvom.


Ovim se uvjetima objašnjava postupak naručivanja robe, reklamacije, postupak dostave, isporuke te raskida ugovora.


Naručivanje:


Proizvodi se naručuju dodavanjem artikla u košaricu, zatim možete odabrati količinu isto tako izbrisati artikl iz košarice, zatim IZRADI NARDŽBU,
nakon toga upisujete podatke koji su nam potrebni za izradu narudžbe, kasnije računa i dostave. U slijedećem koraku birate način plaćanja, dostavu,
dok u zadnjem koraku potvrđujete narudžbu. Nakon provjere o dobavljivosti artikla na mail dobivate završnu ponudu.

Gotovinsko i kartično plaćanje vrši se prilikom preuzimanja robe u poslovnici, plaćanje virmanom vrši se putem banaka dok pouzećem kurirskoj službi.

Ako nismo u mogučnosti isporučiti sve naručene artikle obavijestit ćemo kupca te isporučiti raspoložive artikle. Ako artikle nije moguće naknadno isporučiti
kupoprodajni se ugovor automarski raskida. U slučaju da je kupac uplatio proizvode a u međuvremenu su proizvodi prodani, Mirus Tur d.o.o. obavezuje se vratiti
kupcu sva uplaćena sredstava.


Povijest narudžbi možete provjeriti na našoj stranici u opcijama MOJ RAČUN isto tako možete i lozniku promjeniti.


Prema Zakonu o zaštiti potrošača, proizvodi kupljeni na daljinu, poslani na vašu adresu mogu se vratiti unutar 14 dana od  zaprimljene robe,  sukladno članku 77.
stavak 5. zakona o zaštiti potrošača kupac je odgovoran za umanjenje vrijednosti kupljene robe koje je oštečeno rukovanjem.

Kupac mora pismenim putem obavijestiti prodavatelja o povratu naručene robe. Kupac je dužan na svoj trošak vratiti robu u istom stanju kakva je stigla kupcu sa svim
pripadajučim najločićima, ambalažom i dokumentacijom potpuno ispravanu.


Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari sukladno Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske. 


Raskid ugovora o prodaji na daljinu možete raskinuti u roku od 14dana. Da bi ste raskinuli ugovor dužni ste nas obavijestiti izjavom u kojoji će te naveste vaše ime I prezime,
adresu, br. telefona i email adresu poslati je poštom na adresu Mirus-Tur. d.o.o. Gripole 2, 52210 Rovinj ili na email: prodaja@pc-universe.net ili priložiti u našoj poslovnici te
putem obrasca za jednostrani raskid ugovora na daljinu:

Obrazac za raskid

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana:

(a) kada je vama ili trećoj osobi koju ste vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed – u slučaju sklapanja kupoprodajnog ugovora;

(b) kada je vama ili trećoj osobi koju ste vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe – u slučaju sklapanja ugovora koji se odnosi
      na više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki;

(c) kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe – ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz
     određeni vremenski period.

Povrat sredstava možemo izvršiti nakon što zaprimimo robu I pregladamo robu i ambalažu.


Kupac nema pravo na raskid ugovora ako:

  1. ugovor o uslugama prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će
      izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena

  2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu, koje su izvan utjecaja prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja
      prava kupca na jednostrani raskid ugovora

  3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji kupca ili koja je jasno prilagođena kupcu

  4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe

  5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

  6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

  7. kupac posebno zahtijevao posjet prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je kupac
      izrijekom zahtijevao, prodavatelj pruži i neke druge usluge odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja,
      kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom

  8. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke

  9. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije

10. ugovor sklopljen na javnoj dražbi

11. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju, ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu
      potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.


*Ne odgovaramo za robu koju je kupac krivo kupio u poslovnici PC Universe.Vaše prigovore ili pohvale možete slati poštom na adresu Mirus-Tur. d.o.o. Gripole 2, 52210 Rovinj ili na email: prodaja@pc-universe.net ili priložiti u našoj poslovniciPrivatnost:

Za kreiranje korisnika na našem webshopu potrebni su nam:

Ime i prezime ili naziv tvrtke

Oib

Adresa

Telefon/mobitel

E-mailMirust Tur d.o.o. (PC Universe) koristit će vaše podatke za kreiranje narudžbe i vama olakšati kupovinu.

Mirus Tur d.o.o. Prikuplja samo osnovne/potrebne podatke o kupcima koji su nužni za izvršenje kupovine i slanje paketa.

Podaci se prikupljaju isključivo za izradu narudžbe.